מחול עכשיו גיליון 40

תוכן העניינים

דבר העורכת

יוצרים כותבים:

געגועים לאחור ולפנים: תהליך העבודה על המופע המקוון געגועים לפנים (To the Face)/ איריס ארז

/1st Things First מיכאל גטמן

מחקרים

איך ילדים לומדים ומלמדים באופן עצמאי תנועות ריקוד מהמדיה?/ מיכל הרשקוביץ מיכאלי

זהות מקצועית של המורים למחול/ שי הרמתי

כוריאופואטיקה – על החירות והאינסופי במפגש שבין שירה למחול ועל היצירה הכוריאופואטית גוף גולמי/ אפרת נחמה

דרמה חברתית ככוריאוגרפיה של מחאה – 2020 ,Black Lives Matter/ צפירה (אליסון) שטרן

מחול ומגדר/ סיגל ארמוזה

זרקור על אמן

 "היא הייתה לי כמגדלור" – תלמידות מספרות על ירדנה כהן/ יעל ברקאי

צעדים בארכיון: מסה לזכרה של אמירה מרוז/ גיא דולב

הקורונה

״עוד פעם את רוקדת? אבל לפחות את נושמת!״ – חוויות של תלמידות ממגמות מחול / הקדמה ועריכה יונת רוטמן

יוצרת או עוצרת/ שחר ברקוביץ

ספרים

בת דור: סיפורה של להקת מחול/ עינב רוזנבליט

 

Amphi (1953/2020) by Omer Krieger/ Gaby Aldor. In English