שנתון מחול בישראל

1985

בעריכת : גיורא מנור וגילה טולידאנו מו"ל: קרן תל-אביב לספרות ואמנות
annual85