שנתון מחול בישראל

1986

בעריכת : גיורא מנור וגילה טולידאנו מו"ל: האגודה למחול בישראל וידידי הספרייה למחול בישראל
annual86