שנתון מחול בישראל

1987

בעריכת : גיורא מנור וגילה טולידאנו מו"ל: האגודה למחול בישראל וידידי הספרייה למחול
annual87-88