מחול עכשיו

גיליון 13, דצמבר 2005

בעריכת : רות אשל מו"ל: הספרייה הישראלית למחול. הגיליון יצא לאור ובתמיכת משרד החינוך, התרבות והספורט - מינהל התרבות, המחלקה למחול
13-cover_