שנתון מחול בישראל

1989

בעריכת : גיורא מנור וגילה טולידאנו מו"ל: האגודה למחול בישראל ואגודת ידידי הספרייה למחול בישראל
annual8990