מחול עכשיו

גיליון 12 , אפריל 2005

בעריכת : רות אשל מו"ל: הספרייה הישראלית למחול. הגיליון יצא לאור בתמיכת משרד החינוך, התרבות והספורט - מינהל התרבות, המחלקה למחול
12-cover_