מחול עכשיו

גיליון 11 , נובמבר 2004

בעריכת : רות אשל מו"ל: הספרייה הישראלית למחול. הגיליון יצא לאור בתמיכת משרד החינוך, התרבות והספורט - מינהל התרבות, המחלקה למחול
11-cover_