מחול עכשיו

גיליון 14, אוקטובר 2008

בעריכת : ד\\\\\\\"ר רות אשל, ד\\\\\\\"ר הניה רוטנברג מו"ל: תיאטרון תמונע. הגיליון יצא לאור בתמיכת משרד המדע, התרבות והספורט, מינהל התרבות
dance-today-14-cover