שנתון מחול בישראל

1984

בעריכת : גיורא מנור מו"ל: האגף לתרבות ולאמנות במשרד החינוך והתרבות
annual84