שנתון מחול בישראל, שנתון מחול 1989, 1989 עמודים: 22-25
לקריאת המאמר